• Alfredo   PALLONE  

Alfredo PALLONE : Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 7-ми парламентарен мандат 

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно мълчаливото избиване на носорози в южна Африка  
- P7_DCL(2010)0074 - Отпаднала  
Aldo PATRICIELLO , Alfredo PALLONE , Gabriele ALBERTINI , Barbara MATERA , Licia RONZULLI  
Дата на внасяне : 06-10-2010
Срок : 20-01-2011
Брой подписали : 92 - 20-01-2011
Писмена декларация относно определянето на Европейски ден в памет на хората, загинали на работното място  
- P7_DCL(2010)0052 - Отпаднала  
Alfredo PALLONE , Aldo PATRICIELLO  
Дата на внасяне : 14-06-2010
Срок : 14-10-2010
Брой подписали : 44 - 15-10-2010
Писмена декларация относно определянето на Европейски ден на изследването на болестите  
- P7_DCL(2010)0051 - Отпаднала  
Aldo PATRICIELLO , Alfredo PALLONE  
Дата на внасяне : 14-06-2010
Срок : 14-10-2010
Брой подписали : 43 - 15-10-2010
Писмена декларация относно болестта на Кройцфелд-Якоб  
- P7_DCL(2010)0050 - Отпаднала  
Aldo PATRICIELLO , Alfredo PALLONE  
Дата на внасяне : 14-06-2010
Срок : 14-10-2010
Брой подписали : 40 - 15-10-2010