Vincenzo BETTIZA : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Група на либералите и демократите - Заместник-председател

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Partito liberale italiano (Италия)

Председател 

  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Делегация за връзки с Югославия

членове 

  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Комисия по политически въпроси