Vincenzo BETTIZA : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Група на социалистите - Член
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Partito socialista italiano (Италия)

Председател 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 12-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Китайската народна република

членове 

 • 26-07-1989 / 12-10-1990 : Комисия по външноикономически отношения
 • 26-10-1990 / 14-01-1992 : Комисия по политически въпроси
 • 15-01-1992 / 12-02-1992 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 15-01-1992 / 12-06-1992 : Комисия по външноикономически отношения
 • 12-06-1992 / 18-07-1994 : Комисия по петициите

Заместник 

 • 26-07-1989 / 26-10-1990 : Комисия по политически въпроси
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с републиките от Общността на независимите държави (ОНД)
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с републиките от Общността на независимите държави (ОНД)
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с републиките от Общността на независимите държави (ОНД)