Andrey KOVATCHEV : Начална страница 

Член 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Обратна връзка