Loránt VINCZE : Начална страница 

Член 

Комисия по конституционни въпроси 
Комисия по петиции 
Делегация за връзки с Индия 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Обратна връзка