• Nikolaos   SALAVRAKOS  

Nikolaos SALAVRAKOS : Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно напредъка на морската политика и политиката в областта на туризма на ЕС  
- PECH_AD(2013)505985 -  
-
PECH 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2011 година  
- PECH_AD(2013)502009 -  
-
PECH 
СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година – всички раздели  
- PETI_AD(2012)489496 -  
-
PETI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на гражданите (2013 г.)  
- PETI_AD(2012)480596 -  
-
PETI 
СТАНОВИЩЕ относно развитието на макрорегионалните стратегии на ЕС: практики и перспективи, по-специално в Средиземноморието  
- AFET_AD(2012)478516 -  
-
AFET