Lena DÜPONT Lena DÜPONT
Lena DÜPONT

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Германия - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Роден : , Dortmund

Начална страница Lena DÜPONT

Член

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
D-ME
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора

Заместник

REGI
Комисия по регионално развитие
AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
FEMM
Комисия по правата на жените и равенството между половете
D-JP
Делегация за връзки с Япония

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg