• Agnès   LE BRUN  

Agnès LE BRUN : Příspěvky při rozpravách v plénu - 7. volební období 

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu