Achille OCCHETTO : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 08-05-2006 / 28-03-2007 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 08-05-2006 / 17-05-2006 : Italia dei Valori - Di Pietro-Occhetto (Itálie)
 • 17-05-2006 / 28-03-2007 : Indipendente (Itálie)

Předseda 

 • 12-09-2006 / 11-03-2007 : Delegace pro vztahy se Mercosurem
 • 26-03-2007 / 28-03-2007 : Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO

Poslanci 

 • 15-06-2006 / 14-01-2007 : Výbor pro právní záležitosti
 • 04-09-2006 / 11-09-2006 : Delegace pro vztahy se Mercosurem
 • 12-09-2006 / 11-03-2007 : Konference předsedů delegací
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro právní záležitosti
 • 31-01-2007 / 28-03-2007 : Výbor pro rozvoj
 • 31-01-2007 / 28-03-2007 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 12-03-2007 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO
 • 14-03-2007 / 25-03-2007 : Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO
 • 26-03-2007 / 28-03-2007 : Konference předsedů delegací

Náhradník 

 • 07-06-2006 / 14-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 31-01-2007 / 28-03-2007 : Výbor pro zahraniční věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.