Ria
OOMEN-RUIJTEN

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) - 7. volební období Ria OOMEN-RUIJTEN

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO ke zlepšení mezinárodního soukromého práva: pravidla pro určení soudní příslušnosti v oblasti zaměstnání

05-09-2013 EMPL_AD(2013)510701 PE 510.701v02-00 EMPL
Ria OOMEN-RUIJTEN

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Tureckou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

23-04-2013 AFET_AD(2013)506372 PE 506.372v02-00 AFET
Ria OOMEN-RUIJTEN