Ria OOMEN-RUIJTEN : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Členka

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christen Democratisch Appèl (Nizozemsko)

Místopředsedkyně 

 • 22-09-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 16-01-2001 / 29-11-2001 : Dočasný výbor pro otázky lidské genetiky a nové technologie v moderním lékařství
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy s jižní Afrikou

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 21-09-1999 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy s jižní Afrikou
 • 13-12-2000 / 15-01-2001 : Dočasný výbor pro otázky lidské genetiky a nové technologie v moderním lékařství
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku

Náhradnice 

 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro práva žen a rovné příležitosti
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro zaměstnanosta sociální věci
 • 04-11-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro právní záležitosti a vnitřní trh
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Dočasný výbor pro otázky odposlechového systému Echelon
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Dočasný výbor pro slintavku a kulhavku
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro práva žen a rovné příležitosti

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Motion for a resolution in the name of the EPP‑ED Group on the patenting of BRCA1 and BRCA2 (breast cancer) genes EN  
- B5-0633/2001  

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení on the implementation of the Directive on the conservation of wild birds EN  
- P5_DCL(2000)0023 - Nevzato v potaz  
Ria OOMEN-RUIJTEN  
Datum zahájení : 19-12-2000
Platné do : 19-03-2001
Počet signatářů : 21 - 19-03-2001