Please fill this field
Ria OOMEN-RUIJTEN Ria OOMEN-RUIJTEN
Ria OOMEN-RUIJTEN
Nizozemsko

Datum narození : , Echt

6. volební období Ria OOMEN-RUIJTEN

Politické skupiny

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Členka
 • 31-08-2004 / 14-02-2007 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Členka předsednictva
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Členka

Národní strany

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christen Democratisch Appèl (Nizozemsko)

Předsedkyně

 • 22-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

Poslanci

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Dočasný výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie v letech 2007–2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 31-01-2007 / 14-03-2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 14-03-2007 / 25-04-2007 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 15-03-2007 / 21-03-2007 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 15-03-2007 / 27-03-2007 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 22-03-2007 / 13-07-2009 : Konference předsedů delegací
 • 28-03-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zahraniční věci

Náhradnice

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 08-09-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 31-01-2007 / 19-03-2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 20-03-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

all-activities

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2005

01-03-2007 EMPL_AD(2007)382563 PE 382.563v03-00 EMPL
Ria OOMEN-RUIJTEN

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci za rozpočtový rok 2005

01-03-2007 EMPL_AD(2007)382562 PE 382.562v02-00 EMPL
Ria OOMEN-RUIJTEN

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2005

01-03-2007 EMPL_AD(2007)382561 PE 382.561v03-00 EMPL
Ria OOMEN-RUIJTEN

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina

Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.