Please fill this field
Ondřej KOVAŘÍK Ondřej KOVAŘÍK
Ondřej KOVAŘÍK

skupina Renew Europe

Člen

Česko - ANO 2011 (Česko)

Datum narození : , KYJOV

Zprávy - jako zpravodaj(ka) Ondřej KOVAŘÍK

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg