Veuillez remplir ce champ
Dita CHARANZOVÁ Dita CHARANZOVÁ
Dita CHARANZOVÁ

skupina Renew Europe

Členka

Česko - ANO 2011 (Česko)

Úvodní stránka Dita CHARANZOVÁ

Místopředsedkyně

PE
Evropský parlament
Úkoly místopředsedkyně:
 • bezpečnost (v úzké spolupráci s předsedou EP)
 • kancléřka Ceny evropského občana
 • členka pracovní skupiny pro budovy, dopravu a ekologický Parlament (odpovědnost za bezpečnost)
 • bezpečnost informačních technologií a telekomunikací, členka pracovní skupiny pro inovační strategii v oblasti IKT (odpovědnost za bezpečnost IT)
 • vztahy s francouzskými, belgickými a lucemburskými orgány, pokud jde o sídlo a pracovní místa (spoluodpovědnost)
 • vztahy s vnitrostátními parlamenty (spoluodpovědnost)
 • zastupování předsedy EP v otázkách týkajících se Latinské Ameriky (spolu s místopředsedou Castaldem)

Členka

BURO
Předsednictvo Evropského parlamentu
IMCO
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
D-US
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými

Náhradnice

INTA
Výbor pro mezinárodní obchod
DMER
Delegace pro vztahy s Mercosurem
DLAT
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Poslední činnosti

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

19-02-2020 IMCO_AD(2020)643178 PE643.178v02-00 IMCO
Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem
Anna CAVAZZINI

Dětská práce v dolech na Madagaskaru EN

13-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-13(4-118-0000)
Příspěvky při rozpravách v plénu
Dita CHARANZOVÁ
Dita CHARANZOVÁ

Na platformě EP NEWSHUB

For the first time, MEPs voted remotely by printing and sending our ballots by email. Stay home, stay safe https://t.co/2PDwciGmlj 

EP dnes schvaluje první balík pomoci, do Česka přijde 900 mil. EUR, celkem jde do všech zemí 37 mld. euro na boj s koronavirem. Na sanaci výpadků malých a středních firem, nákup zdravotních pomůcek atd. Jednáme o dalších opatřeních. https://t.co/wxwkqMVukM 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Adresa

 • European Parliament
  Office

  1047 Bruxelles