Please fill this field
Dita CHARANZOVÁ Dita CHARANZOVÁ
Dita CHARANZOVÁ

skupina Renew Europe

Členka

Česko - ANO 2011 (Česko)

Otázky k písemnému zodpovězení (včetně odpovědí) Dita CHARANZOVÁ

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Krize v Ekvádoru způsobená nákazou COVID-19

02-04-2020 P-002040/2020 Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

Sankce vůči Venezuele

02-04-2020 E-002037/2020 Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

Opatření v návaznosti na usnesení o Kubě, případu Josého Daniela Ferrera (přijaté texty, P9_TA-(2019)0073)

19-12-2019 P-004536/2019 Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg