Please fill this field
Fabio Massimo CASTALDO Fabio Massimo CASTALDO
Fabio Massimo CASTALDO

Nezařazení poslanci

Itálie - Movimento 5 Stelle (Itálie)

Datum narození : ,

Úvodní stránka Fabio Massimo CASTALDO

Místopředseda

PE
Evropský parlament
Úkoly místopředsedy:
  • lidská práva a demokracie kromě sítě nositelů Sacharovovy ceny (spolu s místopředsedkyní Hautalovou)
  • člen pracovní skupiny pro budovy, dopravu a ekologický Parlament
  • člen pracovní skupiny pro inovační strategii v oblasti IKT
  • zastupování předsedy EP v mnohostranných orgánech (kromě oblasti bezpečnosti) včetně UN+ a WTO
  • zastupování předsedy EP v otázkách týkajících se evropských hospodářských sdružení
  • zastupování předsedy EP v otázkách týkajících se Latinské Ameriky (spolu s místopředsedkyní Charanzovou)

Člen

BURO
Předsednictvo Evropského parlamentu
AFET
Výbor pro zahraniční věci
AFCO
Výbor pro ústavní záležitosti
SEDE
Podvýbor pro bezpečnost a obranu
DMAG
Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií, včetně Smíšených parlamentních výborů EU-Maroko, EU-Tunisko a EU-Alžírsko
DLAT
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Náhradník

ECON
Hospodářský a měnový výbor
FISC
Podvýbor pro daňové záležitosti
D-CL
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile
DSCA
Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie
DMED
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
DEPA
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

Poslední činnosti

Uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic v Lamanšském průlivu (C9-0212/2020) IT

08-10-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Nel 1986 Francia, Regno Unito e Irlanda del Nord hanno siglato un trattato per vigilare attraverso una commissione intergovernativa su tutte le questioni riguardanti la costruzione e l'esercizio del collegamento fisso sotto la Manica.
All’epoca si trattava di 3 Nazioni facenti parti dell’ Unione europea.
Terminato il periodo di transizione, tuttavia, la commissione intergovernativa diverrà un organismo istituito da uno Stato membro e da un paese terzo.
Ritengo opportuno che la commissione intergovernativa rimanga questa stessa autorità già esistente, dunque appoggio la modifica della direttiva (UE) 2016/798 in oggetto affinché questo sia possibile.

Fabio Massimo CASTALDO
Fabio Massimo CASTALDO

Na platformě EP NEWSHUB

Hearing in @EP_Economics of @EU_Finance Director-General Berrigan. I sought reassurance on financial stability in case of a no-deal #Brexit and called for much-needed flexibility for businesses in difficulty during the COVID-19 pandemic.

Audizione in @EP_Economics del Direttore generale di @EU_Finance Berrigan. Sono intervenuto per chiedere rassicurazioni in caso di “no deal” con il #RegnoUnito e sollecitare misure urgenti di flessibilità per le aziende in difficoltà economica a causa della pandemia

Golden rule europea per scorporare gli investimenti pubblici dal calcolo del deficit e target di spesa pubblica raccomandato dalla Commissione da destinare agli investimenti. Intendiamo dare un contributo importante nel dibattito sulla riforma della governance economica europea.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg