Maria NOICHL : Životopis 

Původní znění : DE 

Životopis (Za zveřejněné informace odpovídá výhradně sama poslankyně)  
Aktualizováno: 03/03/2015 

Vzdělání (kvalifikace a diplomy) 

 • 1985-1985 : výuční list (městské domácí hospodářství)
 • 1988-1988 : mistrovská zkouška (městské domácí hospodářství)
 • 1992-1993 : Státní institut pro vzdělávání odborných učitelů

Profesní dráha 

 • 1993-2008 : učitelka (odborná škola) – výživa a umělecká řemesla (veřejná správa)
 • 01/04/2014-25/05/2014 : učitelka (odborná škola) – výživa a umělecká řemesla (veřejná správa)

Politická dráha 

Funkce v politické straně nebo v odborovém svazu příslušného členského státu  
 • 1991-... : členka Sociálnědemokratické strany Německa (SPD)
 • 2003-... : předsedkyně místní organizace SPD v Rosenheimu
 • 2007-... : členka krajského předsednictva SPD v Horním Bavorsku
 • 2010-... : předsedkyně krajské organizace SPD Frauen v Horním Bavorsku
Funkce v orgánech místní samosprávy  
 • 2002-2014 : členka zastupitelstva města Rosenheimu
Funkce v regionálním shromáždění  
 • 2008-2013 : poslankyně Bavorského zemského sněmu

Kontakt