Please fill this field
Maria NOICHL Maria NOICHL
Maria NOICHL

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Členka

Německo - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Německo)

Datum narození : , Rosenheim

8. volební období Maria NOICHL

Politické skupiny

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Německo)

Poslanci

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 14-07-2014 / 19-10-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů

Náhradnice

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 14-07-2014 / 16-10-2014 : Delegace pro vztahy s Mercosurem
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rozvoj

Hlavní parlamentní činnost

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO o situaci v Maďarsku (v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. května 2017)

17-05-2018 FEMM_AD(2018)619174 PE619.174v02-00 FEMM
Maria NOICHL

STANOVISKO o budoucnosti potravinářství a zemědělství

26-04-2018 DEVE_AD(2018)619225 PE619.225v02-00 DEVE
Maria NOICHL

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty

27-11-2018 FEMM_AD(2018)627907 PE627.907v02-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

STANOVISKO k porušování práv původních obyvatel ve světě, včetně zabírání půdy

24-04-2018 DEVE_AD(2018)618035 PE618.035v02-00 DEVE
Maria HEUBUCH

STANOVISKO o rovnosti žen a mužů v obchodních dohodách EU

22-11-2017 DEVE_AD(2017)610543 PE610.543v02-00 DEVE
Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Písemná vysvětlení hlasování

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Zřízení Programu rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) DE

13-03-2018

Die SPD-Gruppe im Europaparlament wendet sich weder gegen eine Europäische Verteidigungsunion noch gegen PESCO, sowie die dadurch entstehenden Synergie- und Einsparungseffekte. Um die Verteidigungsunion umzusetzen, brauchen wir aber vor allem den politischen Willen der Mitgliedstaaten. Eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der bereits heute gut aufgestellten europäischen Verteidigungsindustrie, die mit dem Europäischen Programm zur industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich angestrebt wird, ist hingegen falsch konzipiert. Denn es löst die Probleme bestehender Doppelstrukturen und Inkompatibilitäten in der Rüstungsbeschaffung nicht. Stattdessen befördert der Fokus auf die Wettbewerbsfähigkeit vor allem europäische Waffenexporte. In diesem Zusammenhang kritisieren wir die mangelnde Exportkontrolle. Einer Subventionierung für prosperierende Rüstungskonzerne mit europäischem Steuergeld aus zivilen Förderprogrammen stimmen wir als SPD-Gruppe im Europaparlament nicht zu. EU-Mittel sollten im Rahmen einer EU-Industriestrategie an Sektoren mit wirklichem Förderungsbedarf vergeben werden.

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth) DE

25-10-2017

. – Klar gegen Stierkampf – aber jede Diskussion muss am richtigen Ort geschehen.
Wie schon in den vergangenen Jahren wurde heute wieder über das Thema „EU-Subventionen für die Haltung und Aufzucht von Stieren für Stierkämpfe“ abgestimmt. Wieder einmal an der falschen Stelle – im Rahmen der Resolution für den Gesamthaushaltsplan 2018.
Zur Klarstellung: In der EU werden Zahlungen an Landwirte hauptsächlich über die Flächenprämie ausgegeben – die Anzahl der Hektare wird gefördert. Mir missfällt, wie vielen Menschen in Europa, die Tradition des Stierkampfs oder z. B. das Halten von Gänsen, die gestopft werden, und ich würde dies gern beenden. Doch das muss im Rahmen einer Tierschutzdebatte stattfinden und nicht mit der derzeitigen Praxis der Flächenprämien in der Gemeinsamen Agrarpolitik vermischt werden.
Seit Jahren kämpfe ich gegen die Unsinnigkeit einer linearen Flächenförderung in Europa. Wenn wir es schaffen, die gesamten Landwirtschaftssubventionen darauf auszurichten, dass öffentliche Gelder nur noch für öffentliche Leistungen der Landwirtschaft ausgegeben werden, werden die indirekte Flächenförderung von Kampfstieren und Stopfgänsen, Qualzuchten bei Geflügel oder großflächiger Monokultur im Grundsatz ein Ende haben. Dafür sollten wir gemeinsam kämpfen.

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o podpoře a stimulaci přístupu žen z venkovských oblastí na trh práce

07-03-2016 P8_DCL(2016)0024 Nevzato v potaz
Viorica DĂNCILĂ Clara AGUILERA Maria NOICHL Paolo DE CASTRO Eric ANDRIEU Marc TARABELLA Czesław Adam SIEKIERSKI Mairead McGUINNESS Esther HERRANZ GARCÍA Ulrike MÜLLER Maria HEUBUCH
Datum zahájení : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatářů : 151 - 08-06-2016

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg