Maria NOICHL : 9. volební období 

Politické skupiny 

  • 02-07-2019 ... : skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany 

  • 02-07-2019 ... : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Německo)

Poslanci 

  • 02-07-2019 ... : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  • 02-07-2019 ... : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
  • 02-07-2019 ... : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
  • 02-07-2019 ... : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří

Náhradnice 

  • 02-07-2019 ... : Podvýbor pro lidská práva
  • 02-07-2019 ... : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou
  • 10-02-2020 ... : Výbor pro rozvoj

Kontakt