Please fill this field
Maria NOICHL Maria NOICHL
Maria NOICHL

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Členka

Německo - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Německo)

Datum narození : , Rosenheim

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem Maria NOICHL

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

02-10-2019 FEMM_AD(2019)639795 PE639.795v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg