Please fill this field
Maria NOICHL Maria NOICHL
Maria NOICHL

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Členka

Německo - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Německo)

Datum narození : , Rosenheim

Příspěvky při rozpravách v plénu Maria NOICHL

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Strategie EU pro rovnost žen a mužů (rozprava) DE

12-02-2020 P9_CRE-REV(2020)02-12(3-363-0000)

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg