Please fill this field
Maria ARENA Maria ARENA
Maria ARENA

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Členka

Belgie - Parti Socialiste (Belgie)

Datum narození : , Mons

Příspěvky při rozpravách v plénu Maria ARENA

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zabírání půdy a odlesňování v Amazonii (rozprava) FR

19-06-2020 P9_CRE-REV(2020)06-19(3-034-0000)

Guinejská republika, zejména násilí vůči demonstrantům FR

13-02-2020 P9_CRE-REV(2020)02-13(4-089-0000)

Dětská práce v dolech na Madagaskaru FR

13-02-2020 P9_CRE-REV(2020)02-13(4-117-0000)

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg