Hans
JANSEN

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 8. volební období Hans JANSEN

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o zohlednění genocidy křesťanů ve světě a zavedení Evropského dne proti pronásledování a diskriminaci křesťanů ve světě

27-04-2015 P8_DCL(2015)0014 Nevzato v potaz
Mara BIZZOTTO Matteo SALVINI Mario BORGHEZIO Gianluca BUONANNO Joëlle MÉLIN Georg MAYER Dominique BILDE Sophie MONTEL Marie-Christine ARNAUTU Louis ALIOT Hans JANSEN Aymeric CHAUPRADE Nicolas BAY Mylène TROSZCZYNSKI Sylvie GODDYN Gerolf ANNEMANS Jean-François JALKH Mireille D'ORNANO Anna ZÁBORSKÁ Norbert ERDŐS Aldo PATRICIELLO Remo SERNAGIOTTO Milan ZVER Ignazio CORRAO Karol KARSKI Stanisław OŻÓG Nicola CAPUTO Zigmantas BALČYTIS Daciana Octavia SÂRBU Enrico GASBARRA
Datum zahájení : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Počet signatářů : 112 - 28-07-2015