Please fill this field
Hans JANSEN Hans JANSEN
Hans JANSEN
Nizozemsko

Datum narození : , Amsterdam

Datum úmrtí :

8. volební období Hans JANSEN

Politické skupiny

  • 01-07-2014 / 05-05-2015 : Nezařazení poslanci

Národní strany

  • 01-07-2014 / 05-05-2015 : Partij voor de Vrijheid (Nizozemsko)

Poslanci

  • 01-07-2014 / 05-05-2015 : Výbor pro rozvoj
  • 14-07-2014 / 05-05-2015 : Delegace pro vztahy s Afghánistánem

Náhradník

  • 01-07-2014 / 05-05-2015 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
  • 14-07-2014 / 05-05-2015 : Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem

Hlavní parlamentní činnost

Návrhy usnesení

Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci

Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o zohlednění genocidy křesťanů ve světě a zavedení Evropského dne proti pronásledování a diskriminaci křesťanů ve světě

27-04-2015 P8_DCL(2015)0014 Nevzato v potaz
Mara BIZZOTTO Matteo SALVINI Mario BORGHEZIO Gianluca BUONANNO Joëlle MÉLIN Georg MAYER Dominique BILDE Sophie MONTEL Marie-Christine ARNAUTU Louis ALIOT Hans JANSEN Aymeric CHAUPRADE Nicolas BAY Mylène TROSZCZYNSKI Sylvie GODDYN Gerolf ANNEMANS Jean-François JALKH Mireille D'ORNANO Anna ZÁBORSKÁ Norbert ERDŐS Aldo PATRICIELLO Remo SERNAGIOTTO Milan ZVER Ignazio CORRAO Karol KARSKI Stanisław OŻÓG Nicola CAPUTO Zigmantas BALČYTIS Daciana Octavia SÂRBU Enrico GASBARRA
Datum zahájení : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Počet signatářů : 112 - 28-07-2015

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.