Maite PAGAZAURTUNDÚA : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Členka 

Delegace pro vztahy s Palestinou 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradnice 

Výbor pro ústavní záležitosti 
Petiční výbor 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Kontakt