Maria SPYRAKI : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Členka 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Náhradnice 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie 

Poslední činnosti 

Kontakt