Rolf
LINKOHR

Zprávy - jako zpravodaj(ka) - 5. volební období Rolf LINKOHR

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Report on the Commission communication on the European Union's oil supply - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN

30-04-2001 A5-0163/2001 PE 286.118DEF ITRE
Rolf LINKOHR

Report on the proposal for a Council decision concluding the Agreement for scientific and technological cooperation between the European Community and the Argentine Republic - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN

26-10-1999 A5-0047/1999 PE 231.696DEF ITRE
Rolf LINKOHR