Please fill this field
Rolf LINKOHR Rolf LINKOHR
Rolf LINKOHR
Německo

Datum narození : , Stuttgart

5. volební období Rolf LINKOHR

Politické skupiny

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Strany Evropských socialistů - Člen

Národní strany

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Německo)

Předseda

  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Ameriky a MERCOSUR

Místopředseda

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Ameriky a MERCOSUR

Poslanci

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro průmysl, vnější obchod, výzkum, energii
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro průmysl, zahraniční obchod, výzkum a energetiku
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Konference předsedů delegací

Náhradník

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku

all-activities

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Gas supplies EN

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(10)

Greenhouse gas emission allowance trading EN

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(12)

Batteries and accumulators EN

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(13)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Report on the Commission communication on the European Union's oil supply - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN

30-04-2001 A5-0163/2001 PE 286.118DEF ITRE
Rolf LINKOHR

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu