Jordi CAÑAS : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Člen 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Delegace pro vztahy s Mercosurem 

Náhradník 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Petiční výbor 
Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie 

Kontakt