Martin SCHIRDEWAN : Úvodní stránka 

Člen 

BCPR  
Konference předsedů 
Hospodářský a měnový výbor 
Delegace pro vztahy s Kanadou 

Náhradník 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

Poslední činnosti 

Kontakt