Werner
LANGEN

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) - 8. volební období Werner LANGEN

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

ZPRÁVA o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU

04-02-2015 A8-0019/2015 PE541.465v02-00 ECON
Morten MESSERSCHMIDT