Please fill this field
David LEGA David LEGA
David LEGA

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Člen

Švédsko - Kristdemokraterna (Švédsko)

Datum narození : , Göteborg

Úvodní stránka David LEGA

Člen

AFET
Výbor pro zahraniční věci
DROI
Podvýbor pro lidská práva
D-RU
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

Náhradník

CONT
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
D-UA
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina
DACP
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
DEPA
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

Poslední činnosti

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (A9-0021/2020 - Maria Grapini) SV

14-05-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Idag röstade vi om Europaparlamentets egen ansvarsfrihet för 2018. I tillhörande resolution kom frågan om ledamöternas konton för allmänna utgifter upp. Kristdemokraterna lovade i valrörelsen att arbeta för ökad transparens avseende regelverket för dessa utgifter. Exakt hur detta ska gå till är dock ingen självklarhet. I den här specifika omröstningen drog min kollega och jag olika slutsatser huruvida de föreslagna förändringarna av regelverket - som röstades igenom av parlamentet - är det bästa sättet att öka transparensen. Partiets grundläggande hållning är dock glasklar: fusk, missbruk eller slöseri får inte förekomma. Inom Kristdemokraterna sker redovisningen av dessa medel i dagsläget internt.

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury (A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier) SV

14-05-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Idag har Europaparlamentet röstat om ansvarsfrihet för genomförandet av EU:s budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan. Kristdemokraterna röstade för att bevilja kommissionen ansvarsfrihet i detta hänseende.
Kristdemokraterna har tidigare år röstat för att skjuta upp beslutet om ansvarsfrihet för kommissionen. Detta främst på grund av den höga felnivån för utbetalningar, som varit långt över den acceptabla nivån om två procent. För budgetåret 2018 bedöms den mest sannolika felnivån uppgå till 2,6 procent och revisionsrätten konstaterar att lagligheten och korrektheten har ökat. Vi kristdemokrater är dock fortfarande kritiska till den för höga felnivån, och röstade därför för den tillhörande resolutionen som uttrycker kritik och oro för kommissionens kvarvarande brister.
Vidare röstade vi mot ett ändringsförslag som uppmuntrar kommissionen att i, avsaknad av betydande framsteg, överväga att dra in det så kallade IPA-stödet - ett föranslutningsstöd som tillfaller aspirerande medlemsländer - för Turkiet. Vi kristdemokrater är av åsikten att EU borde avbryta medlemsförhandlingarna med Turkiet, men anser alltjämt inte att EU kan eller ska stoppa föranslutningsstöd till kandidatländer innan EU formellt avbrutit anslutningsförhandlingarna.

EU Emergency Trust Fund for Africa EN

30-03-2020 E-001933/2020 Komise
Otázky k písemnému zodpovězení
David LEGA
David LEGA

Na platformě EP NEWSHUB

RT @marhallander: Otroligt bra artikel av @BuschEbba och @DavidLega. Sverige måste ta hotet från Kina på riktigt stort allvar. Vi kan inte gå tillbaka till ”business as usual” med Kina. Det är ett av västvärldens viktigaste uppdrag just nu! https://t.co/ml9SYs7SbJ 

RT @LegaSve: Men... det blir ju skattebetalarna som får betala oavsett! Vare sig det är staten Sverige som betalar en större klumpsumma, eller om vi alla betalar en och en i en ny EU-skatt. Det här får inte missförstås. #EUpol https://t.co/BIjo16ghIZ 

RT @kdriks: Låt inte Kina diktera villkoren för smitthanteringen. @BuschEbba och @DavidLega skriver på DN debatt idag: https://t.co/5hSV4QTvQJ 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg