David LEGA : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zahraniční věci 
Podvýbor pro lidská práva 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 

Náhradník 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Priority EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen (B9-0093/2020, B9-0095/2020) SV  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt