Please fill this field
Sven MIKSER Sven MIKSER
Sven MIKSER

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Člen

Estonsko - Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Estonsko)

Datum narození : , Tartu

Úvodní stránka Sven MIKSER

Místopředseda

DNAT
Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO

Člen

AFET
Výbor pro zahraniční věci
SEDE
Podvýbor pro bezpečnost a obranu

Náhradník

IMCO
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
PETI
Petiční výbor
D-UA
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina
DEPA
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

Poslední činnosti

OPINION with recommendations to the Commission on framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies EN

24-06-2020 AFET_AD(2020)650401 PE650.401v02-00 AFET
Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem
Urmas PAET

Makrofinanční pomoc partnerským zemím procesu rozšíření a evropského sousedství v souvislosti s pandemickou krizí COVID-19 ET

15-05-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Toetasin. Otsus hõlmab kümmet partnerit: Albaania Vabariik, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Montenegro, Põhja Makedoonia Vabariik, Gruusia, Moldova Vabariik, Ukraina, Jordaania Hašimiidi Kuningriik ja Tuneesia Vabariik. Pandeemia tõttu on nende riikide maksebilanss ja eelarveseisund tugevalt nõrgenenud. Kuna olukord on jätkuva majanduslanguse tõttu vaid süvenemas, on pakiline, et EL tegutseks kiiresti ja otsustavalt partnerite majanduse toetamise nimel. Toetuse andmine on oluline, tagades partnerite ametiasutustele lühiajalise poliitilise manööverdamisruumi meetmete võtmiseks pandeemiast tingitud majanduslanguse pidurdamiseks. ELi makromajandusliku finantsabi suuruse kindlaksmääramisel lähtutakse hinnangust iga partneri täiendava välisrahastusvajaduse kohta ning võetakse arvesse asjaomase partneri suutlikkust rahastada end omavahenditest. Finantsabi andmise eeltingimuseks on, et partner järgib tulemuslikke demokraatlikke mehhanisme ja õigusriigi põhimõtet ning tagab inimõiguste austamise. Makromajanduslik finantsabi antakse partnerile laenudena. Laenude maksimaalne tähtaeg on keskmiselt 15 aastat.

Přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 ET

15-05-2020
Písemná vysvětlení hlasování

. – Praegust keerulist kriisiolukorda arvestades on oluline tagada põllumeestele sektori stabiilsus, mistõttu järgisin Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja soovitust hääletada selle üleminekumääruse poolt. Mõistagi oleks olnud suurepärane, kui vastu võetud määruse raames võrdsustuksid põllumajanduse otsetoetused ning vastavasisulised arutelud oleksid parlamendi suures saalis jätkunud. Paraku oleks üleminekumääruse mitte toetamine tähendanud aga ELi põllumajandustoetuste väljamaksmise viibimist, mistõttu oleks paljudel põllumeestel raske oma järgmise aasta tegevust ja investeeringuid planeerida. Pean äärmiselt oluliseks, et saavutaksime ühise põllumajanduspoliitika reformimisel ja mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistel kauaoodatud põllumajanduse otsetoetuste võrdsustamise ning selle saavutamiseks on vaja kõigi osapoolte (parlamendiliikmete, Euroopa Liidu Nõukogu - liikmesriikide, Baltimaade põllumajandustootjate jt) koostööd, järjekindlat ja aktiivset panust.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg