Please fill this field
Radka MAXOVÁ Radka MAXOVÁ
Radka MAXOVÁ

skupina Renew Europe

Členka

Česko - ANO 2011 (Česko)

Datum narození : , Pardubice

Úvodní stránka Radka MAXOVÁ

Členka

EMPL
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
DACP
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Náhradnice

CULT
Výbor pro kulturu a vzdělávání
FEMM
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
D-RU
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

Poslední činnosti

Digitální financování: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s regulací a dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů (A9-0161/2020 - Ondřej Kovařík)

08-10-2020
Písemná vysvětlení hlasování

. – Hlasovala jsem pro zprávu kolegy Kovaříka, obsahující doporučení Komisi o digitálním financování: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s regulací a dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů. Především jsem zprávu podpořila, protože volá po jednotném evropském přístupu v rámci kryptoaktiv a kryptoměn. Když členské státy začnou jednostranně přijímat krypto legislativní opatření, může to vést k roztříštění trhu a zvýšení právní nejistoty nebo narušení rovných podmínek, a tím vytvoření příležitosti pro regulatorní arbitráž. Proto jsem opravdu ráda viděla tak proevropský přístup.

Další rozvoj unie kapitálových trhů (CMU): lepší přístup, zejména malých a středních podniků, k finančním prostředkům na kapitálovém trhu a další posílení účasti retailových investorů (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea)

08-10-2020
Písemná vysvětlení hlasování

. – Hlasovala jsem pro zprávu o dalším rozvoji unie kapitálových trhů (CMU): lepší přístup, zejména malých a středních podniků, k finančním prostředkům na kapitálovém trhu a další posílení účasti retailových investorů. Zprávu jsem především podpořila, protože vynakládá velké úsilí na podporu malých podniků, volá po snížení byrokracie a zjednodušení právních překážek. Především v této době je nesmírně důležité, abychom usnadnili podnikání a co nejvíce věcí zjednodušili. Dále se v poměrně objemné zprávě mluví o nutnosti reforem důchodových systémů a zatraktivnění finančních systémů EU po Brexitu. Především jsem byla ráda, že jeden z bodů doporučuje členským státům začlenění nebo rozšíření finanční gramotnosti ve všech osnovách, od základní školy až po univerzitu.

Posílení záruk pro mladé lidi (B9-0310/2020)

08-10-2020
Písemná vysvětlení hlasování

. – Z hlediska sociální politiky EU bylo jedním z nejdůležitějších hlasování bezpochyby hlasování o usnesení o zárukách pro mladé lidi. Návrh posílit záruky pro mladé Komise vydala začátkem léta, protože zaměstnanost mladých lidí je současnou krizí velmi negativně ovlivněna. Posílená záruka pro mládež rozšiřuje věkovou skupinu do 30 let a klade důraz na rozvoj dovedností a získávání pracovních zkušeností, zejména těch, které souvisejí se zelenými a digitálními přechody. Jsem totiž přesvědčena, že mládež je teď třeba podpořit. Usnesení obsahuje v rámci záruky několik důležitých bodů jako je spravedlivá odměna za stáže a zaměstnání, učňovské přípravy a stáže a jasná, a závazná kritéria kvality pro nabídky. Ráda jsem proto toto usnesdní podpořila. Usnesení pak také upozorňuje na to, že se nesmí nezapomínat na žádnou skupinu mladých lidí, zejména osoby patřící do znevýhodněných skupin.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Adresa

  • Local office address:
    Senovážné náměstí 2

    37001 České Budějovice