Martin HLAVÁČEK : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 

Náhradník 

Hospodářský a měnový výbor 
Výbor pro rybolov 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými 

Poslední činnosti 

Kontakt