Veuillez remplir ce champ
Ondřej KNOTEK Ondřej KNOTEK
Ondřej KNOTEK

skupina Renew Europe

Člen

Česko - ANO 2011 (Česko)

Datum narození : , Sušice

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem Ondřej KNOTEK

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00 REGI
Younous OMARJEE

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Adresa

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles