Leila CHAIBI : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Výbor pro ústavní záležitosti 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradnice 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko 

Poslední činnosti 

Kontakt