Please fill this field
Leila CHAIBI Leila CHAIBI
Leila CHAIBI

skupina Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice

Členka

Francie - La France Insoumise (Francie)

Datum narození : , Dijon

Návrhy usnesení Leila CHAIBI

Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg