Please fill this field
Leila CHAIBI Leila CHAIBI
Leila CHAIBI

skupina Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice

Členka

Francie - La France Insoumise (Francie)

Datum narození : , Dijon

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem Leila CHAIBI

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) EN

15-07-2020 TRAN_AD(2020)650613 PE650.613v02-00 TRAN
Tilly METZ

STANOVISKO ke stavu základních práv v Evropské unii – výroční zpráva za období 2018–2019

03-06-2020 AFCO_AD(2020)647015 PE647.015v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg