Please fill this field
Leila CHAIBI Leila CHAIBI
Leila CHAIBI

skupina Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice

Členka

Francie - La France Insoumise (Francie)

Datum narození : , Dijon

Otázky k písemnému zodpovězení (včetně odpovědí) Leila CHAIBI

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg