Alexandr VONDRA : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Podvýbor pro bezpečnost a obranu 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradník 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace pro vztahy s Izraelem 

Poslední činnosti 

Kontakt