Please fill this field
Alexandr VONDRA Alexandr VONDRA
Alexandr VONDRA

skupina Evropských konzervativců a reformistů

Člen

Česko - Občanská demokratická strana (Česko)

Datum narození : , Praha

Úvodní stránka Alexandr VONDRA

Člen

ENVI
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
SEDE
Podvýbor pro bezpečnost a obranu
D-US
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými
DMED
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří

Náhradník

LIBE
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
D-IL
Delegace pro vztahy s Izraelem

Poslední činnosti

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the Just Transition Fund EN

02-07-2020 ENVI_AD(2020)650356 PE650.356v04-00 ENVI
Stanoviska - jako navrhovatel(ka)
Alexandr VONDRA

Situace v oblasti lidských práv v Íránu, zejména situace politických vězňů odsouzených k trestu smrti

01-07-2020 O-000045/2020 Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Otázky k ústnímu zodpovězení

Obnovení trestního stíhání předsedy vlády České republiky v souvislosti se zneužitím finančních prostředků EU a potenciálními střety zájmů (B9-0192/2020)

19-06-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Hlasoval jsem pro rezoluci. Nemyslím, že má EU zasahovat do vnitřních záležitostí států, zde ale nejde o politiku, nýbrž o unijní peníze, peníze daňových poplatníků z celé EU. Střet zájmů Andreje Babiše je dlouhodobě neudržitelný.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg