Veuillez remplir ce champ
Sylwia SPUREK Sylwia SPUREK
Sylwia SPUREK

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Členka

Polsko - Wiosna (Polsko)

Datum narození : , Skarzysko Kamienna

Úvodní stránka Sylwia SPUREK

Členka

LIBE
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Náhradnice

ENVI
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
AGRI
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
D-CA
Delegace pro vztahy s Kanadou

Poslední činnosti

Evropská koordinovaná reakce na koronavirovou nákazu COVID-19 (rozprava) PL

26-03-2020 P9_CRE-PROV(2020)03-26(1-106-0000)
Příspěvky při rozpravách v plénu

Společná pravidla pro přidělování letištních časů na letištích Společenství PL

26-03-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Drastycznie szybkie rozprzestrzenianie się ognisk epidemicznych koronawirusa ma poważny wpływ na transport lotniczy na całym świecie, w tym także w Unii Europejskiej.
Ze względu na spadek popytu, ale przede wszystkim - ze względu na ograniczenia wprowadzone przez poszczególne państwa członkowskie, przewoźnicy lotniczy odwołują loty, co w najbliższych sezonach zapewne doprowadzi do wykorzystania przydziałów czasu na start lub lądowanie poniżej minimalnego progu 80%, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 95/93, określającego zasadę „wykorzystaj albo strać”.
W zaistniałej sytuacji przewoźnicy, w celu ochrony swoich praw, musieliby wykonywać wiele lotów przy niskich współczynnikach obciążenia, powiększając przez to straty finansowe i co istotne - powodując niekorzystny wpływ na środowisko.
Opowiadam się za przyjęciem przedstawionej przez Komisję Europejską nowelizacji rozporządzenia, zobowiązującej koordynatorów do uznania przydziałów czasu na start lub lądowanie, przyznanych na okres pandemii, za wykorzystane przez przewoźnika, któremu pierwotnie je przyznano. Nowelizacja jest niezbędna, ponieważ pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji środowiskowych wynikających z pustych lub prawie pustych przelotów, wykonywanych wyłącznie w celu utrzymania przydziałów czasu na start lub lądowanie.

Specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus) PL

26-03-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Epidemia koronawirusa z pewnością będzie miała bezprecedensowy wpływ na gospodarki państw na całym świecie, w tym na gospodarki europejskie. Sytuacja ta pokazała nam także jednoznacznie, że brak jest skutecznych krajowych mechanizmów reagowania w tego typu kryzysowych sytuacjach, szczególnie jeśli chodzi o przygotowanie europejskich służb ochrony zdrowia.
Zaproponowane przez Komisję uwolnienie ok. 8 mld EUR poprzez rezygnację z tegorocznego żądania zwrotu niewykorzystanych środków z płatności zaliczkowych przekazanych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, ma na celu zapewnienie płynności finansowej państw członkowskich w zakresie inwestycji.
Co ważne, środki z EFRR będą mogły tymczasowo być także przeznaczane na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, najbardziej narażonych na negatywne skutki trwającego kryzysu. W wielu przypadkach otrzymanie zewnętrznej pomocy będzie jedyną szansą na ratowanie zagrożonych miejsc pracy oraz umożliwienie kontynuacji działalności gospodarczej.
Trwający kryzys bezlitośnie obnażył także stopień niedofinansowania i nieprzygotowania europejskich służb ochrony zdrowia na tego typu kryzysowe sytuacje, co ma obecnie bezpośrednie przełożenie na zdrowie i życie mieszkanek i mieszkańców UE. Sprawia to także, że służby medyczne codziennie podejmują ryzyko znacznie większe, niż byłoby to konieczne w przypadku odpowiedniego ich przygotowania, chociażby w zakresie środków indywidualnej ochrony. Na zakup tych ostatnich państwa członkowskie będą mogły przeznaczyć dodatkowe środki dzięki wprowadzanym rozporządzeniem zmianom.

Sylwia SPUREK
Sylwia SPUREK

Na platformě EP NEWSHUB

Codziennie publikuję tu treści dotyczące mojej pracy, aktywności oraz ważnych spraw. Jestem otwarta na dyskusję i krytykę, ale musi ona być konstruktywna i odnosić się do faktów. Dlatego zmieniam zasady moderacji mojego konta TT. #StopHejt https://t.co/DNYx9ZRaWa 

Zasada "zanieczyszczający płaci" musi być mocniej osadzona w strategii "From Farm to Fork". Kluczowa w tym rola NGOsów. Zapytałam KE, czy rozpoczęła już konsultacje społeczne przy tworzeniu strategii i czy uczestniczą w nich przedstawiciele/lki hodowli przemysłowej zwierząt.

#NieSkładamyParasolek💪 Prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji jest naszym prawem, jest prawem każdej kobiety, jest prawem człowieka. #OdrzućProjektGodek #PiekłoKobiet #PolskiePiekło https://t.co/CmA5AuNyxU 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg