Pietro FIOCCHI : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými 

Náhradník 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Kontakt