Please fill this field
Pietro FIOCCHI Pietro FIOCCHI
Pietro FIOCCHI

skupina Evropských konzervativců a reformistů

Člen

Itálie - Fratelli d'Italia (Itálie)

Datum narození : , Milano

Otázky k písemnému zodpovězení (včetně odpovědí) Pietro FIOCCHI

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg