Herve JUVIN : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Hospodářský a měnový výbor 
Delegace pro vztahy s Indií 

Náhradník 

Podvýbor pro bezpečnost a obranu 
Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO 

Poslední činnosti 

Kontakt