Please fill this field
Konstantinos ARVANITIS Konstantinos ARVANITIS
Konstantinos ARVANITIS

skupina Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice

Člen

Řecko - Coalition of the Radical Left (Řecko)

Datum narození : , Athens

Návrhy usnesení Konstantinos ARVANITIS

Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg