Lina GÁLVEZ MUÑOZ : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Členka 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými 

Náhradnice 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN) 

Poslední činnosti 

POSTOJ VE FORMĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2020  
- FEMM_AD(2020)646892 -  
-
FEMM 
Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 

Kontakt