Please fill this field
Lina GÁLVEZ MUÑOZ Lina GÁLVEZ MUÑOZ
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Členka

Španělsko - Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)

Datum narození : , Sevilla

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem Lina GÁLVEZ MUÑOZ

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the InvestEU Programme EN

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655872 PE655.872v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

STANOVISKO k nové průmyslové strategii pro Evropu

16-07-2020 EMPL_AD(2020)652607 PE652.607v02-00 EMPL
Jordi CAÑAS

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg