Veuillez remplir ce champ
Ibán GARCÍA DEL BLANCO Ibán GARCÍA DEL BLANCO
Ibán GARCÍA DEL BLANCO

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Člen

Španělsko - Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)

Datum narození : , Leon

Zprávy - jako zpravodaj(ka) Ibán GARCÍA DEL BLANCO

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

ZPRÁVA o žádosti, aby byl José Manuel Fernandes zbaven imunity

12-11-2019 A9-0023/2019 PE641.081v03-00 JURI
Ibán GARCÍA DEL BLANCO

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Adresa

  • European Parliament


    1047 Bruxelles