Please fill this field
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Členka

Španělsko - Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)

Datum narození : , Ciudad Real

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o úvěrovém nástroji pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci

01-10-2020 REGI_AD(2020)658810 PE658.810v01-00 REGI
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

STANOVISKO ke snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících

10-09-2020 PETI_AD(2020)650659 PE650.659v02-00 PETI
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg